Major Five Mistake When Building Construction In Nepal

Major Five Mistake When Building Construction In Nepal

 Building construction is one kind of art with a combination of Math and Science. so must obey Nepal government and engineering rules and regulations in building construction Nepal.  Nepal is at high risk in an earthquake zone so that we must follow and meet engineering terms and conditions in building construction in Nepal. Present status…

बिदेशको कमाई – स्वदेशमा घर

बिदेशको कमाई – स्वदेशमा घर

मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव | जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी || तपाईं हामी जो कोही संसारको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि आफ्नै जन्मभूमि अति नै प्यारो लाग्छ । अझ त आफूले जन्मभूमि एउटा खुसीको सानै भएतापनि घर भइदिए होस् । बस् यतिमा नै हामी स्वर्गको अनुभव गर्न सकिन्छ। आम नेपाली हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी अरुको भूमिमा…